Neodvisno omrežje je pri Ministrstvu za kulturo vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 2171.

© 2021 neodvisen.si

Nacionalni podpornik programa Neodvisen.si je Varuh zdravja, Vzajemna

 

ostali podporniki programa »

Smo običajni ljudje, združeni v programu Neodvisen.si. Smo medij in lahko vplivamo na pozitivne družbene spremembe.


NEODVISEN.SI je edinstven vseslovenski družbeno odgovoren program in pomemben člen na področju ozaveščanja o zasvojenostih in njihovem preprečevanju. S kreativnimi in sodobnimi pristopi informiranja in komuniciranja osvetljuje in razkriva raznotere pasti zasvojenosti.