Konkretno in neposredno

Dolžnosti staršev in dolžnosti otrok

01:46

Dolžnosti staršev in dolžnosti otrok

Pogosto je govora o otrokovih pravicah in redko o otrokovih dolžnostih. Prav tako kot imajo starši svoje dolžnosti, imajo tudi otroci svoje dolžnosti. Pravice in dolžnosti so med seboj povezane in imajo medsebojno učinkovanje.

Resnica

Kadar starši zagotavljajo otrokom zdrave pogoje in izpolnjujejo svoje dolžnosti do otrok, takrat tudi otroci radi spoznavajo in se učijo izpolnjevati svoje dolžnosti. Takrat namreč tudi razumejo, da imajo v resnici pravico poznati in izpolnjevati svoje dolžnosti.

Rešitev

Kot starši oziroma odrasli se zavedati svojih dolžnosti do otrok in ljubeče učiti otroke o njihovih dolžnostih, z besedami in z vzgledom. Otrokom pomagati, da ponotranjijo vrednote in z veseljem izpolnjujejo svoje dolžnosti.