Neodvisno omrežje je pri Ministrstvu za kulturo vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 2171.

© 2020 neodvisen.si

Nacionalni podporniki programa

 

ostali podporniki programa »

 

Konkretno in neposredno

Dolžnosti staršev in dolžnosti otrok

Pogosto je govora o otrokovih pravicah in redko o otrokovih dolžnostih. Prav tako kot imajo starši svoje dolžnosti, imajo tudi otroci svoje dolžnosti. Pravice in dolžnosti so med seboj povezane in imajo medsebojno učinkovanje.

Resnica

Kadar starši zagotavljajo otrokom zdrave pogoje in izpolnjujejo svoje dolžnosti do otrok, takrat tudi otroci radi spoznavajo in se učijo izpolnjevati svoje dolžnosti. Takrat namreč tudi razumejo, da imajo v resnici pravico poznati in izpolnjevati svoje dolžnosti.

Rešitev

Kot starši oziroma odrasli se zavedati svojih dolžnosti do otrok in ljubeče učiti otroke o njihovih dolžnostih, z besedami in z vzgledom. Otrokom pomagati, da ponotranjijo vrednote in z veseljem izpolnjujejo svoje dolžnosti.

mag. Fides Ramšak

mag. Fides Ramšak

univ. dipl. pravnica, kriminologinja, zagovornica - glas otroka

Je predstavnica zagovornikov otrok, članica projektne skupine SIPP (Skupina za izvedbo pilotskega projekta) in članica skupine za promocijo projekta "Zagovornik - glas otroka" pri Varuhu človekovih pravic RS.

Število prispevkov

10