Konkretno in neposredno

Je tudi mladostnik kazensko odgovoren?

00:38

Je tudi mladostnik kazensko odgovoren?

Tudi mladostniki so kazensko odgovorni. Če mladostnik stori kaznivo dejanje, je lahko zanj tudi kaznovan, če je dopolnil štirinajst let. Če stori kaznivo dejanje mladostnik pred svojim štirinajstim letom, za njegovo dejanje odgovarjajo starši.

Resnica

Kazniva dejanja, ki jih storijo mladostniki so večinoma odraz mladostnikovega življenja v družini, v šoli in v širšem okolju. Največji vpliv na otroke imajo medsebojni odnosi znotraj družine, vrednote staršev ali skrbnikov in splošna družinska klima v kateri otrok odrašča. Brezkompromisno in komolčno tekanje za materialnimi dobrinami staršev ali stiska zaradi socialne izključenosti staršev imajo posebej usoden vpliv na mladostnika.

Rešitev

Dober vzgled, opora in usmerjanje otrok s strani staršev, skrbnikov, učiteljev, starejših sorojencev in vseh oseb s katerimi ima otrok kaj opraviti. Predajanje vrednot in krepitev otrokove zdrave samozavesti, ki temelji na vrednosti otrokove osebnosti in ne njegovih dejanj, odlik in dosežkov. Uravnoteženost in avtentičnost pohval in omejitev v razmerju do mladostnika.