Neodvisno omrežje je pri Ministrstvu za kulturo vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 2171.

© 2022 neodvisen.si

Nacionalni podpornik programa Neodvisen.si je Varuh zdravja, Vzajemna

 

ostali podporniki programa »

 

Konkretno in neposredno

Je tudi mladostnik kazensko odgovoren?

Tudi mladostniki so kazensko odgovorni. Če mladostnik stori kaznivo dejanje, je lahko zanj tudi kaznovan, če je dopolnil štirinajst let. Če stori kaznivo dejanje mladostnik pred svojim štirinajstim letom, za njegovo dejanje odgovarjajo starši.

Resnica

Kazniva dejanja, ki jih storijo mladostniki so večinoma odraz mladostnikovega življenja v družini, v šoli in v širšem okolju. Največji vpliv na otroke imajo medsebojni odnosi znotraj družine, vrednote staršev ali skrbnikov in splošna družinska klima v kateri otrok odrašča. Brezkompromisno in komolčno tekanje za materialnimi dobrinami staršev ali stiska zaradi socialne izključenosti staršev imajo posebej usoden vpliv na mladostnika.

Rešitev

Dober vzgled, opora in usmerjanje otrok s strani staršev, skrbnikov, učiteljev, starejših sorojencev in vseh oseb s katerimi ima otrok kaj opraviti. Predajanje vrednot in krepitev otrokove zdrave samozavesti, ki temelji na vrednosti otrokove osebnosti in ne njegovih dejanj, odlik in dosežkov. Uravnoteženost in avtentičnost pohval in omejitev v razmerju do mladostnika.

Vlasta Nussdorfer

Vlasta Nussdorfer

Univ. dipl. pravnica. Svetovalka predsednika RS

Dolgoletna državna tožilka (okrožna državna tožilka, višja državna tožilka, vrhovna državna tožilka), predavateljica, publicistka, pisateljica in humanitarka. Ustanoviteljica in dolgoletna predsednica Belega obroča Slovenije. Je kolumnistka na pravniškem spletnem portalu IUS-INFO, piše tudi za Pravno prakso. Je ambasadorka prostovoljstva v RS, v letu 2012 Ambasadorka aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Število prispevkov

8