Neodvisno omrežje je pri Ministrstvu za kulturo vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 2171.

© 2022 neodvisen.si

Nacionalni podpornik programa Neodvisen.si je Varuh zdravja, Vzajemna

 

ostali podporniki programa »

 

Konkretno in neposredno

Kakšne pravice in dolžnosti imajo učitelji?

Formalne pravice in dolžnosti učiteljev so določene znotraj delovnega razmerja. Učitelji imajo dolžnost otroke učiti in jim razlagati učno snov. Pravico imajo od otrok zahtevati sodelovanje pri učnem procesu. Dolžnost in pravico imajo otrokovo znanje ocenjevati in jih vzpodbujati.

Resnica

Vse bolj pa postaja vprašljivo, na kakšen vzgojni način lahko učitelji izvajajo svoje pravice in dolžnosti. Vse več je primerov, ko učiteljevo dobronamerno vplivanje na učence in vzgajanje delovnih navad naleti na odpor pri starših.

Rešitev

Učitelji in starši naj pri sebi delajo redne inventure glede načinov s katerimi posredno ali neposredno vzgajajo otroke. Učitelji in starši naj odlično poznajo svoje pravice in dolžnosti. Starši in učitelji naj se zavedajo pomembnosti svoje vloge za otrokov razvoj in naj delujejo sodelovalno in naj bodo v oporo drug drugemu, ker bodo le tako lahko koristni tudi otrokom.

Vlasta Nussdorfer

Vlasta Nussdorfer

Univ. dipl. pravnica. Svetovalka predsednika RS

Dolgoletna državna tožilka (okrožna državna tožilka, višja državna tožilka, vrhovna državna tožilka), predavateljica, publicistka, pisateljica in humanitarka. Ustanoviteljica in dolgoletna predsednica Belega obroča Slovenije. Je kolumnistka na pravniškem spletnem portalu IUS-INFO, piše tudi za Pravno prakso. Je ambasadorka prostovoljstva v RS, v letu 2012 Ambasadorka aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Število prispevkov

8