Konkretno in neposredno

Kako zakon kaznuje mladoletne?

01:46

Kako zakon kaznuje mladoletne?

V primerih, ko stori kaznivo dejanje mladoletnik, so zanj predvideni ukrepi od ukora, ki velja za najblažjo obliko kazni, sledijo razna navodila in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega varstva, težji ukrepi pa so oddaja mladoletnika v vzgojni zavod, v prevzgojni dom ali v mladoletniški zapor.

Resnica

Zgodi se, da mladostnik oziroma mladoletnik stori kaznivo dejanje. Kazni za mladoletnike so drugačne kakor za odrasle storilce kaznivih dejanj. Mladoletnikom, ki storijo kaznivo dejanje je potrebno predvsem pomagati, zato so za mladoletne predvideni posebni ukrepi.

Rešitev

Tekom otroštva otrokom nuditi okolje trdne čustvene opore, ljubezni in razumevanja, jih krepiti v delovnih navadah in v zavedanju svojih dolžnosti, da lahko odraščajo z občutki notranje varnosti in tako v odgovorne osebe, ki vedo, kaj je družbeno sprejemljivo.