Konkretno in neposredno

Kdaj in kaj lahko mladostnik sam odloča?

01:35

Kdaj in kaj lahko mladostnik sam odloča?

V različnih zakonih piše o tem kaj in v katerih letih lahko mladoletni odločajo o sebi in o zadevah, ki se ga tičejo bolj ali manj samostojno. Prav je, da odrasli v skladu z zakoni mladostnike tudi informiramo o tem, jim predstavimo in jih podučimo o njihovih zakonskih pravicah.

 

Resnica

Mladostniki se najpogosteje znajdejo v težavah, ki jih povzročijo njihovi starši. Najpogosteje so to razhodi in razveze staršev. V teh primerih so starši v večini čustveno prezasedeni sami s seboj in o pravici otroka do njegovega mnenje niti ne pomislijo.

Rešitev

Pri Varuhu človekovih pravic je formirana posebna notranja enota zagovorništva otrok, kjer usposobljeni zagovorniki otrokom in mladostnikom nudijo svojo podporo, jih krepijo, informirajo in prisluhnejo njihovemu glasu, ter ga prenesejo dalje do staršev in institucij, ki odločajo o usodi otroka.