Neodvisno omrežje je pri Ministrstvu za kulturo vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 2171.

© 2021 neodvisen.si

Nacionalni podpornik programa Neodvisen.si je Varuh zdravja, Vzajemna

 

ostali podporniki programa »

 

Konkretno in neposredno

Ljudje in zakoni ali zakoni kot nujno zlo družbe

Ta svet ni ravno takšen kot si ga po večini želimo. Jezi in žalosti nas, ker človek človeku postaja vse bolj »volk«. Drug drugega prevečkrat izkoriščamo za dosego svojih ciljev. Med seboj se premalo trudimo razumeti, še manj se trudimo si med seboj pomagati.

Resnica

Samo upamo lahko, da bo nekoč nekje vzniknil čisto novi in drugačen svet. Svet v katerem ne bo potrebno ljudi krotiti s tolikimi zakoni. Svet, kjer ne bo toliko gorja. Svet v katerem se bi ljudje med seboj imeli radi, se razumeli in si pomagali. Svet v katerem bi živeli v sožitju, med seboj povezani in sodelujoči.

Rešitev

Truditi se biti etični in odgovorni posamezniki. Srčno kulturni. Živeti in ravnati tako, da je za vse prav in dobro. O tem več razmišljati in samega sebe nenehno opazovati in se samo izpraševati.

mag. Fides Ramšak

mag. Fides Ramšak

univ. dipl. pravnica, kriminologinja, zagovornica - glas otroka pri Varuhu človekovih pravic RS.

Slušateljica doktorskega študija kazenskopravnih znanosti in kriminologije na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani. Opravljen ima državni izpit iz javne uprave, izpit iz upravnega postopka (imenovanje v naziv), Izpit za zagovorništvo otroka. Je predstavnica zagovornikov otrok, članica projektne skupine SIPP (Skupina za izvedbo pilotskega projekta) in članica skupine za promocijo projekta "Zagovornik - glas otroka" pri Varuhu človekovih pravic RS.

Število prispevkov

10