Neodvisno omrežje je pri Ministrstvu za kulturo vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 2171.

© 2020 neodvisen.si

Nacionalni podporniki programa

 

ostali podporniki programa »

 

Konkretno in neposredno

Otrok kot breme ali kot projekt

Odrasli so vse bolj napeti, zasedeni. So v nenehni naglici in v stresu. Veliko delajo in so zasedeni. Ne vedo več kje se jih drži glava. Živčni so, obremenjeni in odsotni. Zmotno mislijo, da bodo z višjim standardom prispevali k večji sreči svojih otrok.

Resnica

Eni garajo zato, da sploh lahko preživijo, drugi zato, da kopičijo svoje bogastvo. Oboji  so sužnji zaslužku. Otroci v obeh primerih pa oškodovani in prikrajšani. Staršem otroci tako prevečkrat predstavljajo bodisi dodatno obremenitev ali še enega od njihovih projektov.

Rešitev

Spoznati, da otrokom damo največ, če smo zadovoljni in mirni ter jim z veseljem poklanjamo svoj čas. Če jih poslušamo in slišimo, razumemo in sprejemamo ter jih ljubeče omejujemo. Če se z njimi družimo in smo ob tem ljubeči in sproščeni.

mag. Fides Ramšak

mag. Fides Ramšak

univ. dipl. pravnica, kriminologinja, zagovornica - glas otroka

Je predstavnica zagovornikov otrok, članica projektne skupine SIPP (Skupina za izvedbo pilotskega projekta) in članica skupine za promocijo projekta "Zagovornik - glas otroka" pri Varuhu človekovih pravic RS.

Število prispevkov

10