Neodvisno omrežje je pri Ministrstvu za kulturo vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 2171.

© 2021 neodvisen.si

Nacionalni podpornik programa Neodvisen.si je Varuh zdravja, Vzajemna

 

ostali podporniki programa »

 

Konkretno in neposredno

Pojem dobrega starša

Dober starš je tisti starš, ki se zaveda, da je vsa odličnost v šoli in izven nje, od matematike do baleta zaman, če otroku ne privzgojimo oziroma dovolimo dvojega in sicer, delovnih navad in lastnih izkušenj

Resnica

Še več. Zares dober starš je tisti, ki svojemu otroku zmore privzgojiti občutek za vrednote in mu vliti ljubezen do etičnosti. Takšen starš, ki zmore in zna ohranjati in vzbujati v otroku čut za dobro, za tovarištvo, strpnost, pomoč in solidarnost.

Rešitev

Otrokom pokazati, da so sami kovači svoje sreče. Da je pot pomembnejša od cilja. Da je delati prijetno in koristno, da se počasi daleč pride. Da se dobri občutki ne rojevajo samo ob novih igračah, ampak predvsem povsod tam, kjer so naklonjeni, prijazni, potrpežljivi in pripravljeni pomagati drug drugemu.

dr. Aleksander Zadel

dr. Aleksander Zadel

Psiholog in specialist klinične psihologije.

Pri svetovanju se opira na znanja teorije izbire in na njej osnovanem pristopu realitetne terapije. Blizu mu je predvsem delo s tistimi, ki se soočajo s hudimi življenjskimi izgubami. V svetovalnem razgovoru je usmerjen na spremembe, ki jih lahko posameznik sam naredi, na aktivno soočanje s težavami in konfrontacijo nerealnih pričakovanj v določenih okoliščinah. 

Število prispevkov

10