Konkretno in neposredno

Pornografija in mladi

00:58

Pornografija in mladi

Ljudje smo rojeni kot spolna bitja. Zato spolnost zanima in privlači tudi že otroke in zelo mlade in kot kaže več in več je vse mlajših, ki se srečajo s pornografijo. Starostna meja srečanja s pornografijo je padla pod 10 let.

Resnica

Pornografija prikaže okrnjen del človeške spolnosti, ki kot takšen ni primeren razvojni stopnji otrok in mladostnikov. Pornografske vsebine tako lahko trajno škodujejo mlademu človeku. Zaradi prezgodnjega srečanja s pornografijo, brez poznavanja vseh ostalih dimenzij ljubeče spolnosti, so mladi prikrajšani za normalen razvoj pogleda na spolnost.

Rešitev

Kot odrasli biti kvaliteten sogovornik svojim otrokom. Vzdrževati bližino in zaupanje v odnosu z otrokom. Z otrokom se pravočasno in na ustrezen način pogovarjati o naravi in namenu človeške spolnosti.