Neodvisno omrežje je pri Ministrstvu za kulturo vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 2171.

© 2021 neodvisen.si

Nacionalni podpornik programa Neodvisen.si je Varuh zdravja, Vzajemna

 

ostali podporniki programa »

 

Konkretno in neposredno

Recept za zmanjševanje zasvojenosti in kriminalitete

V družbi je veliko zasvojenosti in kriminalitete. Pogosto se kriminaliteta in zasvojenost med seboj prepletata. Kot na primer, na eni strani so preprodajalci drog, na drugi zasvojenci. Pogosto pa so preprodajalci tudi zasvojenci in zasvojenci pogosto tudi preprodajalci.

Resnica

Zmotno mislimo, da se bodo kriminal in droge v družbi zmanjšale ali prenehale, če bomo kriminalce strožje kaznovali in zasvojence izločali iz družbe. Raziskave so pokazale, da to ne deluje tako. Višje kazni ne zmanjšujejo kriminala v družbi. In izločeni in osramočeni zasvojenci, postajajo zato še bolj nesrečni in zasvojeni.

Rešitev

Dokazano je, da bi pomagalo le drugačno razmišljanje večine in drugačno funkcioniranje družbe kot celote. Ne represivno, ampak solidarnostno. Kriminologi dokazujejo, da je rešitev le v bolj povezani družbi ljudi, ki skrbijo drug za drugega in si medsebojno pomagajo.

mag. Fides Ramšak

mag. Fides Ramšak

univ. dipl. pravnica, kriminologinja, zagovornica - glas otroka pri Varuhu človekovih pravic RS.

Slušateljica doktorskega študija kazenskopravnih znanosti in kriminologije na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani. Opravljen ima državni izpit iz javne uprave, izpit iz upravnega postopka (imenovanje v naziv), Izpit za zagovorništvo otroka. Je predstavnica zagovornikov otrok, članica projektne skupine SIPP (Skupina za izvedbo pilotskega projekta) in članica skupine za promocijo projekta "Zagovornik - glas otroka" pri Varuhu človekovih pravic RS.

Število prispevkov

10