Neodvisno omrežje je pri Ministrstvu za kulturo vpisano v razvid medijev pod zaporedno št. 2171.

© 2021 neodvisen.si

Nacionalni podpornik programa Neodvisen.si je Varuh zdravja, Vzajemna

 

ostali podporniki programa »

 

Konkretno in neposredno

Teror uspeha ali uspeh kot družbeno pravilo

Nad nami je čedalje večji pritisk. Bolj in bolj se od nas pričakuje, da smo uspešni, domala na vseh področjih. Biti uspešen je postalo za mnoge pretežko breme, ker se po večini uspeh meri samo skozi denar in prepoznavnost. Družbena pričakovanja ljudi silijo v neusmiljeni boj za uspehom.

Resnica

Mnogi na tej poti zaidejo, ker slepo verjamejo, da so nekaj vredni le, če so uspešni. Pri tem pa se niti ne vprašajo kaj sploh pomeni biti uspešen. Slepo sledijo družbenim pričakovanjem in prenehajo misliti s svojo glavo in ne znajo se ceniti zaradi človečnosti in ne zaradi bogastva, pomembnosti ali lepote.

Rešitev

Dobro premisliti pomen pojma uspešnosti. Pri sebi najti sposobnosti in veščine, ki so dobre in koristne tudi za koga drugega in širšo družbo. Bolj ceniti svojo srčnost kakor družbeno zapovedano grebatorstvo na vseh področjih.

mag. Fides Ramšak

mag. Fides Ramšak

univ. dipl. pravnica, kriminologinja, zagovornica - glas otroka pri Varuhu človekovih pravic RS.

Slušateljica doktorskega študija kazenskopravnih znanosti in kriminologije na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani. Opravljen ima državni izpit iz javne uprave, izpit iz upravnega postopka (imenovanje v naziv), Izpit za zagovorništvo otroka. Je predstavnica zagovornikov otrok, članica projektne skupine SIPP (Skupina za izvedbo pilotskega projekta) in članica skupine za promocijo projekta "Zagovornik - glas otroka" pri Varuhu človekovih pravic RS.

Število prispevkov

10