Vredno pozornosti

Knjiga: Ošlaj, B.: Človek, svet in etos: študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu, 2015

Knjiga: Ošlaj, B.: Človek, svet in etos: študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu, 2015

Avtorjevo mišljenje ne opušča metafizičnega izročila v celoti, saj še vedno misli utemeljitveno v smislu iskanja substancialnega mišljenja, ki bo sposobno poiskati trdne osnove tudi danes v veliki meri pogrešanih moralnih vrednot. S pričujočo monografijo se avtor uvršča med vidne slovenske filozofe, saj učinkovito posega v vrhunske teoretske razprave, monografija pa sodi med najaktualnejša dela na področju znanosti etike tako doma kot v tujini. Knjiga nas vpelje v razmišljanje o metafizični triadi človeka, sveta in boga ter o etični triadi človeka, sveta in etosa, ki je nadomestila metafizično triado po njeni izgubi prepričljivosti. Posveti se vlogi človeka, ki je izgubil svojo tradicionalno razumljeno avtonomno subjektiviteto, in njegovemu odnosu do sveta, etičnim in moralnim razsežnostim politike ter prava in pomenu svetovnega etosa. Nekaj prostora pa nameni tudi razmišljanju o slovenski moralni krizi, odsotnosti poštenosti, strpnosti in vizije ter vzrokom, zakaj je do tega položaja prišlo, in morebitnim rešitvam, ki bi to lahko popravile.